...

...Aktualna lista członków zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej z dn. 19.02.2017 :
Lp. Imię Nazwisko Funkcja
1 Daniel Celiński Prezes
2 Jakub Kwiatkowski Naczelnik OSP
3 Mirosław Rojek Zastępca naczelnika
4 Zbigniew Todorski Sekretarz
5 Karolina Kurkus Skarbnik
6 Marcin Miszczak Gospodarz
7 Natalia Szczepaniak Kronikarz
8 Tadeusz Taciak Członek zarządu
9 Marek Michałowski Członek zarządu