...

...


Galeria OSP


Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu
08-130 Kotuń, ul. Wiejska 9

Telefon (25) 641 44 40; telefon kom. 606 985 413

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach mieści się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Powstało w 1982 roku jako społeczne, powołane uchwałą Zarządu OSP w Kotuniu. W jego organizację i rozwój zaangażowanych było wiele osób. Z ramienia OSP pracami kierował 11-osobowy Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem ówczesnego naczelnika OSP Zbigniewa Todorskiego. Pomoc wojewódzkich władz pożarniczych i administracyjnych oraz Muzeum Okręgowego w Siedlcach i Urzędu Gminy w Kotuniu pozwoliła na szybkie sfinalizowanie prac organizacyjnych i modernizację pomieszczeń remizy przeznaczonych na potrzeby muzeum, a ofiarność strażaków ówczesnego województwa siedleckiego pomnożyła liczbę muzealiów.
Zarządzeniem Wojewody Siedleckiego, płk. dypl. pilota Janusza Kowalskiego, z 30.09.1983 r. Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu zostało przekształcone w Oddział Muzeum Okręgowego w Siedlcach. Posiadało wówczas 267 muzealiów w 2 pomieszczeniach o łącznej powierzchni 84.70 m2. Ilość muzealiów do końca 2015 r. wzrosła do 455 technicznych, obrazujących historię rozwoju wyposażenia straży od połowy XIX do końca XX wieku i 704 artystczno-historycznych, obrazujących dzieje i kulturę polskiego pożarnictwa na przestrzeni około 150 lat. Obecnie, po rozbudowie obiektu, eksponaty rozmieszczone są w kilku salach o łącznej powierzchni 254,85 m2.
Zbiory muzeum zgrupowane są w 4 stałych wystawach uzupełnianych na bieżąco nowymi nabytkami: 1. Rozwój techniki pożarniczej od połowy XIX w do końca XX w. 2. Podręczny sprzęt gaśniczy. 3. Zabytkowe pojazdy pożarnicze. 4. Kultura polskiego pożarnictwa.
Muzeum zabezpiecza relikty kultury polskiego pożarnictwa, stanowiące cząstkę kultury polskiego narodu. Jest licznie odwiedzane przez wycieczki i turystów indywidualnych. Muzeum, chętnie odwiedzane przez dzieci, młodzież i dorosłych w tym członków straży pożarnych, pomaga w rozwijaniu zainteresowań ochroną przeciwpożarową i postępem technicznym.
Autor zdjęć i tekstu: Zbigniew Todorski

  • Zdjecie: Kolekcja lamp oświetleniowych.JPG
  • Zdjecie: Wystawa dot. pożaru Rafinerii nafty w Czechowicach.JPG
  • Zdjecie: Zestaw sikawka i beczkowóz.JPG
  • Zdjecie: Kolekcja armatury wodnej i plakaty.JPG
  • Zdjecie: Sikawka firmy Jan Dłużyński w Grodziasku Maz..JPG
  • Zdjecie: Podręczny sprzęt gaśniczy.JPG
  • Zdjecie: Remiza-OSP-Kotuń-siedziba-Muzeum-Pożarnictwa.JPG
  • Zdjecie: Część kolekcji motopomp.JPG